Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DOLNÍ BRANNÁ

Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah listinné úřední desky obce podle § 26 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po sejmutí dokumentu z elektronické úřední desky je dokument přemístěn do archivu dokumentů. 

Z prostorových důvodů je návrh rozpočtu, rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet i rozpočtová opatření obce a její příspěvkové organizace v listinné podobě a plném rozsahu k nahlédnutí v kanceláři starosty na obecním úřadu a na elektronické úřední desce v dokumentech Hospodaření obce

 

 

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DOLNÍ BRANNÁ rok 2024

 

Název Vyvěšeno: Sejmuto: 
     
Oznámení SOHL o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 11.07.2024  
Opatření obecné povahy č. 31/2024 - odstranění nehodových lokalit na silnici II/295, situace úseku, situace úseku  10.07.2024  
Rozpočtové opatření č. 7/2024 10.07.2024  
Nařízení státní veterinární správy mimořádné veterinární opatření - hniloba včelího plodu 24.06.2024  
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná ze dne 10.6.2024  21.06.2024  
Pozvánka na 99.jednání VR Svazku obcí Horní Labe - 27.06.2024 19.06.2024  
Rozpočtové opatření č. 6/2024 18.06.2024  
Oznámení SOHL – rozpočet 2024_červen 12.06.2024  

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2023

12.06.2024  
Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření: nařízení k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy hniloby včelího plodu 06.06.2024  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce  03.06.2024 12.06.2024
Návrh závěrečného účtu za rok 2023-Krkonoše svazek měst a obcí  27.05.2024   17.05.2024
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  23.05.2024  12.06.2024
Rozpočtové opatření č. 5/2024 17.05.2024  
Výsledky projednání zastupitelstva 14. zasedání dne 26.04.2024 13.05.2024  3.6.2024
Pozvánka na 98. jednání výkonné rady SOHL 16.5.2024 10.05.2024  17.05.2024
Informace pro voliče - změna trvalého pobytu po 29. dubnu 2024 03.05.2024 12.06.2024 
Rozpočtové opatření č. 4/2024 02.05.2024  
Rozpočtové opatření č. 3/2024 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2023 02.05.2024  
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2023 29.04.2024   
Volby - informace o kontaktním čísle na službu v neděli 28.4.2024 26.4.2024  29.4.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 25.4.2024 17.06.2024
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dolní Branná 22.04.2024 12.06.2024 
Nařízení Státní vetrinární správy - mimiřádná veterinární opatření  18.4.2024 17.06.2024
Veřejná vyhláška na návrh opatření obecné povahy v lokalitě "V Ráji" 18.4.2024 17.06.2024 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 26. 4. 2024  18.4.2024  29.4.2024
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 11.04.2024 17.06.2024 
Oznámení o stanovení počtu členů OVK - volby do EP 2024 08.04.2024 12.06.2024 
Rozpočtové opatření č. 2/2024 28.03.2024  
Pozvánka na 97. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 14.03.2024  28.03.2024
Opatření obecné povahy - Vlk obecný 13.03.2023  04.04.2024
Veřejná vyhláška k opatření obecné povahy 13.03.2024  04.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 8/2024 07.03.2024  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 7/2024 07.03.2024  
Výsledky projednání zastupitelstva obce dne 29. 2. 2024 07.03.2024  18.4.2024
Rozpočtové opatření č. 1/2024 06.03.2024  
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 8 26.02.2024 29.4.2024 
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 7 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 6 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 5 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 4 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 3 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 2 26.02.2024  29.4.2024
Návrh závěrečného účtu Obce Dolní Branná za rok 2023 - část 1 26.02.2024  29.4.2024

Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných vet. opatření: k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy  - hniloby včelího plodu v KHK

21.2.2024  04.04.2024
 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce   19.2.2024  06.03.2024
 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím za rok 2023  19.2.2024  
Opatření obecné povahy č. 6/2024 - místní úprava provozu v k.ú. Dolní Branná 07.02.2024  04.04.2024
SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření  12.1.2024  
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DOLNÍ BRANNÁ rok 2023

 

Název Vyvěšeno: Sejmuto: 
Rozpočtové opatření č. 10/2023 03.01.2024  
Výsledky projednání zastupitelstva obce dne 13.12.2023 22.12.2023  21.2.2024
Návrh opatření obecné povahy 20.12.2023 07.03.2024
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 18.12.2023  04.04.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2025-2026 15.12.2023  
Schválený rozpočet obce Dolní Branná na rok 2024 15.12.2023  
Schválený strřednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2025-2026 15.12.2023  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2024 15.12.2023  
Pozvánka na 96. jednání VR SOHL 6.12.2023 15.12.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2023 5.12.2023 15.12.2023
Výsledky projednání zastupitelstva ze dne 23. 11. 2023 04.12.2023  07.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 11/2023 29.11.2023  
Návrh sřednědobého výhledu rozpočtu_SOHL_2025-2028 29.11.2023  
Návrh RO č.2_2023 a rozpočtu 2024 SOHL   29.11.2023  25.4.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu 28.11.2023 07.03.2024 
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku ze psů 28.11.2023 07.03.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   28.11.2023 07.03.2024
Finanční úřad - územní pracoviště Trutnov informuje - podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024 28.11.2023  07.02.2024
Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2024 27.11.2023  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Dolní Branná na roky 2025-2026 27.11.2023  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2025-2026 27.11.2023  
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2024 27.11.2023   
Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2024 24.11.2023  
Krkonoše - svazek měst a obcí - Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 24.11.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 11. 2023 15.11.2023  
Výsledky projednání zastupitelstva obce ze dne 2.11.2023 13.11.2023  7.2.2024
Rozpočtové opatření č. 9/2023 9.11.2023  
Výsledky projednání zastupitelstva obce dne 16.10.2023 26.10.2023  15.11.2023
Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a vydání příslušných stavebních povolení a souvisejících povolení "Dělení pozemků, dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu Jižní v Dolní Branné" 25.10.2023  6.12.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 2.11.2023   24.10.2023  15.11.2023
ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.10.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 10. 2023  6.10.2023  24.10.2023
Výzva k podání nabídky - Oprava mostu Dolní Branná, Zadávací dokumentace  22.9.2023  6. 10. 2023
Rozpočtové opatření č. 8/2023 14.9.2023  
Výsledky projednání zastupitelstva obce ze dne 28. 8. 2023 6. 9. 2023  26.10.2023
Pozvánka na 95. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 5.9.2023  14.9.2023
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou platnost stavebního povolení - Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov 1. 9. 2023  2.10.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky  1. 9. 2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 28. 08. 2023 18.08.2023  1. 9. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060907701

31.07.2023  1. 9. 2023
Rozhodnutí hejtmana KHK o UKONČENÍ období mimořádných klimatických podmínek 20.07.2023  2.10.2023
Oznámení SOHL - rozpočtové hospodaření 2023 12.07.2023  12.1.2024
Schválený závěrečný účet SOHL za rok 2022 12.07.2023  6.6.2024
Rozhodnutí hejtmana KHK - vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek - omezení a opatření 11.07.2023  1. 9. 2023
Rozpočtové opatření č. 7/2023 10.07.2023  

Nařízení Státní veterinární správy -  mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Královéhradeckém kraji

15.06.2023  26.10.2023
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č. 25/2023 14.06.2023  31.07.2023
Výsledky projednání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2023 06.06.2023 02.10.2023
Rozpočtové opatření č. 6/2023  06.06.2023  
Nařízení státní veterinární správy k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloby včelího plodu 01.06.2023 02.10.2023
Pozvánka na 94. jednání výkonné rady SOHL dne 6. června 2023 31.05.2023  02.10.2023
Svazek Krkonoše - Návrh závěrečného účtu 2022 24.05.2023       
Svazek Krkonoše - Zpráva o přezkumu hospodaření_2022  
Svazek Krkonoše - Rozvaha  
Svazek Krkonoše - Výkaz zisku a ztráty  
Svazek Krkonoše - Příloha  
Svazek Krkonoše - FIN  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SOHL květen 2023 24.05.2023  12.7.2023
Návrhu závěrečného účtu SOHL za rok 2022 24.05.2023   12.7.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29. května 2023 22.05.2023   18.08.2023
Drážní úřad oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení "Revitalizace trati Chlumec n.Cidlinou - Trutnov" 18.05.2023 02.10.2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SOHL 11.05.2023  12.7.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2023 21.04.2023  
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná ze dne 12.4.2023 21.04.2023  15.06.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 20.04.2023  20.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK, Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5

20.04.2023  
Pozvánka na 93. jednání výkonné rady SOHL dne 25. 4. 2023 18.04.2023 02.10.2023
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 12.04.2023 20.07.2023 
Výsledky projednání zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2023 06.04.2023 20.04.2023 
Rozpočtové opatření č. 4/2023 05.04.2023  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 4. 2023 04.04.2023 20.04.2023
Výsledky projednání zastupitelstva obce ze dne 13.03.2023 23.03.2023 06.04.2023 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 20.03.2023 02.10.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 28.03.2023 20.03.2023 05.04.2023
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 8 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 7 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 6 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 5 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 4 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 3 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 2 17.03.2023  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 - část 1 17.03.2023  
Rozpočtové opatření č. 3/2023 17.03.2023  
STANOVISKO k návrhu koncepce "Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje" 15.03.2023  28.04.2023
Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 2 07.03.2023  28.04.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 13.03.2023 01.03.2023 15.03.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022 28.02.2023 01.09.2023
Pozvánka na 92. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 28.02.2023 18.04.2023
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 8 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 7 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 6 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 5 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 4 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 3 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 2 24.02.2023  
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022 - část 1 24.02.2023  
Rozpočtové opatření č. 2/2023 08.02.2023  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 26.01.2023  15.06.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023  26.01.2023   
Výroční zpráva za rok 2022 - dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  17.1.2023  19.2.2024
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo  17.1.2023  08.02.2023
Honební společenstvo Horní Branná svolává valnou hromadu. Den konání 30.01.2023 12.1.2023  08.02.2023
Oznámení SOHL – rozpočet 2023_leden 10.01.2023  11.05.2023
Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky  3.1.2023  08.02.2023
 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR  2.1.2023  17.1.2023
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DOLNÍ BRANNÁ rok 2022
Název Vyvěšeno: Sejmuto: 
Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 29.12.2022  
Výsledky projednání z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12. 2022 22.12.2022 01.03.2023
Schválený rozpočet obce Dolní Branná na rok 2023 22.12.2022  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2024-2025 22.12.2022  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná 22.12.2022  
Rozpočtové opatření č. 12/2022 22.12.2022  
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK - volba prezidenta ČR 15.12.2022  
Pozvánka na ZO dne 20. 12. 2022  13.12.2022  
Veřejná vyhláška - oznámení vlastníkům lesa o výměře do 50 ha o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov  9.12.2022  26.01.2023
Výsledky projednání z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 11. 2022 8.12.2022  17.1.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 11/2022  7.12.2022  
Pozvánka na 91. jednání VR SOHL ve středu dne 14.12.2022 6.12.2022  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná 2024-2025 02.12.2022  
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2023 02.12.2022  
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2023 02.12.2022  
Rozpočtové opatření č. 11/2022 02.12.2022  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby prezidenta ČR 29.11.2022  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOHL 2024 – 2027 29.11.2022  29.11.2023
Návrh rozpočtu na rok 2023 - SOHL 29.11.2022  29.11.2023
Návrh rozpočtu 2023 Krkonoše - svazek měst a obcí 25.11.2022  19.01.2023
Pozvánka na ZO dne 30.11.2022 23.11.2022  
Rozpočtové opatření č. 10/2022  23.11.2022  
Oznámení o počtu členů OVK v obci Dolní Branná - volby Prezidenta ČR 16.11.2022  

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

OOP Příloha č. 1

03.11.2022  15.03.2023
Výsledky projednání z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 25.10.2022  8.12.2022
Schválený závěrečný účet SOHL 2021 20.10.2022  15.03.2023
Oznámení SOHL – rozpočet 2022 20.10.2022  15.03.2023

ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

12.10.2022  26.01.2023
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dolní Branná 11.10.2022  16.11.2022
Výsledky projednání z 39. zasedání ZO dne 19.09.2022 30.09.2022  16.11.2022

Opatření obecné povahy - Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná

27.09.2022  19.10.2022

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná - text 

27.09.2022  19.10.2022

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná  - hlavní výkres

27.09.2022  19.10.2022

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná -  koordinační výkres

27.09.2022  19.10.2022

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná - výkres základního územního členění

27.09.2022  19.10.2022

Změna č. 3 Územního plánu Dolní Branná - výkres předpokládaných záborů půdního fondu

27.09.2022  19.10.2022

Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č. 3 - text

27.09.2022  19.10.2022

Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č. 3  - hlavní výkres

27.09.2022  19.10.2022

Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č. 3 - koordinační výkres

27.09.2022  19.10.2022

Úplné znění Územního plánu Dolní Branná po změně č. 3 - výkres základního členění území

27.09.2022  19.10.2022
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 26.09.2022  16.11.2022
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí 20.09.2022  16.11.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022 20.09.2022  
Pozvánka na 90.jednání VR SOHL dne 20.09.2022 14.09.2022  26.09.2022
Pozvánka na ZO dne 19.09.2022 12.09.2022   20.09.2022
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obce 01.09.2022 26.09.2022 
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 31.08.2022 26.09.2022 
Rozpočtové opatření č. 8/2022 18.08.2022  
Výsledky projednání z 38. zasedání Zastupitelstva obce 15.08.2022  20.09.2022
INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolní Branná 09.08.2022 1.9.2022 
Pozvánka na ZO dne 4.8.2022 28.07.2022 09.08.2022 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - hniloba včelího plodu 27.07.2022  26.09.2022
Oznámení o stanovení počtu členů OVK v obci Dolní Branná 26.07.2022  26.09.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022 14.07.2022  
Výsledky projednání z 37. zasedání Zastupitelstva obce 08.07.2022 26.09.2022 
Veřejná vyhláška - Opatření obecní povahy č.29/2022 07.07.2022  26.09.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolní Branná 04.07.2022  26.09.2022
Počet členů zastupitelstva obce 04.07.2022  26.09.2022
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 01.07.2022  26.09.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 29.06.2022  26.01.2023
Pozvánka na ZO dne 27.06.2022 20.06.2022 29.06.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022 14.06.2022  
Pozvánka na 89. jednání výkonné rady SOHL 20.06.2022 29.06.2022
Výsledky projednání z 36. zasedání Zastupitelstva obce 07.06.2022  04.07.2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SOHL

06.06.2022  15.06.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2021

06.06.2022  15.06.2023
Výzva k podání nabídky - Oprava místních komunikací v Dolní Branné 01.06.2022  20.06.2022
Výzva k podání nabídky -Dětské hřiště a chodník u MŠ v Dolní Branné 01.06.2022  20.06.2022
Pozvánka na ZO dne 30.05.2022 23.05.2022  01.06.2022

Závěrečný účet 2021, svazek Krkonoše, Vrchlabí

19.05.2022  15.06.2023
Výsledky projednání z 35. zasedání Zastupitelstva obce 18.05.2022  07.06.2022
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021 18.05.2022  27.01.2023
Rozpočtové opatření č. 5/2022 18.05.2022  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 9/2022

17.05.2022  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 8/2022

17.05.2022  
Návrh opatření obecné povahy - umístění dopravního zařízení 12.05.2022  26.09.2022
Opatření obecné povahy § 56 ZOPK_bobr evropský 04.05.2022 27.07.2022 
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP Bobr evropský 04.05.2022 27.07.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 03.05.2022  
Pozvánka na ZO dne 06.05.2022 29.04.2022  16.11.2022
Opatření obecné povahy_KORMORÁN__KUKHK-04_2022 29.04.2022 18.05.2022
OOP Kormorán - veřejná vyhláška 4-2022 29.04.2022 06.06.2022 
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022 20.04.2022 13.06.2022
Výsledky projednání z 34. zasedání Zastupitelstva obce 29.03.2022  29.04.2022
ZUP č.3 - základní členění území 21.3.2022  
ZUP č.3 - koordinační výkres 21.3.2022  
ZUP č.3 - výkres předpokládaných záborů ZPF 21.3.2022  
ZUP č.3 - hlavní výkres 21.3.2022  
ZUP č.3 - textová část 21.3.2022  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Dolní Branná 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 17.03.2022  
Rozpočtové opatření č. 3/2022 17.03.2022  
Výsledky projednání z 33. zasedání Zastupitelstva obce  11.03.2022  
Pozvánka na 34. ZO 09.03.2022  17.03.2022
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 04.03.2022  04.05.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 8 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 7 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 6 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 5 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 4 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 3 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 2 28.02.2022  17.03.2022
Návrh závěrečený účet obce Dolní Branná - část 1 28.02.2022  17.03.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 28.02.2022  
Pozvánka na jednání výkonné rady SOHL 24.02.2022 04.03.2022 
Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy 17.02.2022 29.04.2022 
Pozvánka na 33.ZO 15.03.2022  16.11.2022
Výsledky projednání zastupitelstva z 32. ZO 03.02.2022  16.11.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022 01.02.2022  
Oznámení o vydání opatření obecné povahy 31.01.2022  15.03.2022
Pozvánka na 32. ZO 17.01.2022  27.01.2022
Oznámení SOHL – rozpočet 2022_leden 07.01.2021  20.10.2022
     
ÚŘEDNÍ DESKA OBCE DOLNÍ BRANNÁ rok 2021
Název Vyvěšeno: Sejmuto: 
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 31. ZO  29.12.2021  17.01.2022 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 22/2021 20.12.2021   
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2023-2025 17.12.2021  
Schválený rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2022 17.12.2021  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2023-2024 17.12.2021  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2022 17.12.2021  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 14.12.2021  08.07.2022
Pozvánka na 31. ZO  06.12.2021  
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 30. ZO  06.12.2021  17.01.2022 
Pozvánka na 86. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe - úterý 7. 12. 2021  1.12.2021 14.12.2021 
Návrh rozpočtu 2022 svazek Krkonoše - svazek měst a obcí 29.11.2021  19.05.2022
Příloha k rozpočtu 2022 svazek Krkonoše - svazek měst a obcí 29.11.2021  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 20/2021 26.11.2021  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2023-2025 26.11.2021  
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2022 26.11.2021  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2023-2024 26.11.2021  
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2022 26.11.2021  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOHL 2023 – 2026 - Svazek obcí Horní Labe 22.11.2021  19.05.2022
Návrh RO č.3_2021 a Rozpočtu na rok 2022 - Svazek obcí Horní Labe 22.11.2021  19.05.2022
Pozvánka na 30. ZO  15.11.2021  
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 29. ZO 12.11.2021  
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 12.11.2021  04.03.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 04.11.2021  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 17/2021 04.11.2021  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 16/2021 29.10.2021  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Branná č. 15/2021 29.10.2021  
Pozvánka na 29. ZO 25.10.2021  
Výsledky projednání zastupitelstva obce Dolní Branná z 28. ZO 25.10.2021   
Pozvánka na 85.jednání výkonné rady SOHL 25.10.2021 12.11.2021 
Rozpočtové opatření č. 9/2021 19.10.2021  
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.10.2021 06.12.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 11.10.2021 14.12.2021  
Dražební vyhláška č.j. 081 EX 05642/07-517 07.10.2021  
Celková aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 06.10.2021 14.12.2021
Pozvánka na 28. ZO  04.10.2021 19.10.2021
Zápis z 27. ZO ze dne 30.09.2021  04.10.2021 25.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 23.09.2021 19.10.2021
Pozvánka na 27. ZO  22.09.2021 04.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 8/2021 16.09.2021  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 15.09.2021 04.03.2022 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy část 2 15.09.2021  04.03.2022
Oznámení o zrušení 27. zasedání zastupitelstva obce Dolní Branná dne 15.09.2021 14.09.2021 22.09.2021 
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 10.09.2021 22.09.2021
Pozvánka na 27. ZO 08.09.2021 14.09.2021 
Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Dolní Branná 25.08.2021  
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dolní Branná 24.08.2021 19.10.2021 
Pozvánka na 84. jednání výkonné rady SOHL  23.08.2024 10.09.2021 
Oznámení o stanovení počtu členů OVK v obci Dolní Branná, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 08. října a 09. října 2021 09.08.2021 19.10.2021 
Rozpočtové opatření č. 7/2021 05.08.2021  
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření 19.07.2021  
Pozvánka na výroční Valnou hromadu TJ Sokol Dolní Branná pro členy organizace 12.07.2021 23.08.2021 
Schválený závěrečný účet SOHL za rok 2020 30.06.2021  20.10.2022
Oznámení SOHL - rozpočet 2021 30.06.2021  20.10.2022
Usnesení z 26. ZO  24.06.2021 10.09.2021 
Záměr na směnu pozemků (obecní pozemek p.p.č. 1462/6, pozemky TJ Sokol Dolní Branná: p.p.č. 1472/7, 850/1, 844/2, 1843/7, 2436) 21.06.2021  
Rozpočtové opatření č. 6/2021 16.06.2021  
Pozvánka na 26. ZO 02.06.2021  
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 28.05.2021 10.09.2021 
Usnesení z 25. ZO  27.05.2021 24.06.2021 
Nařízení státní veterinární správy - č.j. SVS/2021065694-H 26.05.2021 10.09.2021 
Nařízení státní veterinární správy - č.j. SVS/2021/065742-H  26.05.2021 10.09.2021
Pozvánka na 83. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 01. 06. 2021  24.05.2021  
P1 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P2 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P3 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P4 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P5 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P6 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
P7 - Závěrečný účet 2020 - Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí 20.05.2021  
Oznámení SOHL – rozpočet 2021 17.05.2021 30.06.2021 
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 1 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 2 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 3 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 4 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 5 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 6 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 7 17.05.2021  
Návrh závěrečného účtu a ÚZ SOHL 2020 - část 8 17.05.2021  
Usnesení z 24. ZO 11.05.2021  
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK 11.05.2021 14.07.2021
Pozvánka na 25. ZO 10.05.2021 20.05.2021 
Rozpočtové opatření č. 5/2021 10.05.2021  
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce   05.05.2021  26.05.2021
Výzva k podání nabídky - Muzeum lyžování Dolní Branná 28.04.2021  26.05.2021
Usnesení z 23. ZO 28.04.2021  26.05.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 2 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 3 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 4 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 5 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 6 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 7 23.04.2021  
Schválený závěrečný účet Obce Dolní Branná za rok 2020 - část 8 23.04.2021  
Pozvánka na 24. ZO 22.04.2021 03.05.2021 
Záměr na prodej pozemku 21.04.2021  26.05.2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 21.04.2021  
Pozvánka na 23. ZO 09.04.2021 21.04.2021 
Rozpočtové opatření č. 3/2021 07.04.2021  
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Oznámení o zveřejnění a úplné znění Zásad územního rozvoje KHK po vydání Aktualizací č. 1,2,3 a 4 01.04.2021  21.04.2021
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 1 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 2 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 3 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 4 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 5 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 6 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 7 19.03.2021  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2020 - část 8 19.03.2021  
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů, a bytů v roce 2021 v České republice 12.03.2021  10.05.2021
Lesní hospodářská evidence - upozornění na povinnost vyplnění formuláře Souhrnné údaje lesní hospodářská evidence 09.03.2021  21.04.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 01.03.2021  
Usnesení z 22. zasedání ZO 25.02.2021 12.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu  24.02.2021  01.04.2021
Pozvánka na 82. jednání výkonné rady Svazku obcí Horního Labe 23.02.2021  12.03.2021
Veřejná vyhláška - Drážní úřad - Rozhodnutí - Stavební povolení 18.02.2021 09.03.2021 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 12.02.2021  
Pozvánka na 22. ZO 09.02.2020  18.02.2021
 Usnesení z 21. zasedání ZO 03.02.2021 24.02.2021 
Pozvánka na 21. ZO  19.01.2021  29.01.2021
Tisková zpráva - lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 08.01.2021 24.02.2021 
Usnesení z 20. zasedání ZO 06.01.2020 03.02.2021 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe  04.01.2021 17.05.2021 
ARCHÍV ÚŘEDNÍ DESKY
Název Vyvěšeno: Sejmuto: 
DOTAČNÍ PROGRAM „ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMOVNÍCH OBJEKTŮ 22.12.2020  
DOTAČNÍ PROGRAM „ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMOVNÍCH OBJEKTŮ č.2 22.12.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2022-2023 22.12.2020  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2021 22.12.2020  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2024 22.12.2020  
Schválený rozpočet obce na rok 2021  22.12.2020  
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou "Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov" 17.12.2020 23.2.2021
Usnesení z 19. zasedání ZO 17.12.2020  
Pozvánka na 20. ZO 09.12.2020 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020 08.12.2020  
Pozvánka na 81. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe v úterý 8. 12. 2020 v 9:00 hodin 30.11.2020  9.12.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná 2022-2024 30.11.2020 25.02.2021 
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2021 30.11.2020 25.02.2021 
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná 2022-2023 30.11.2020 24.02.2021
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2021 30.11.2020 24.02.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí 2022 - 2026 24.11.2020  06.01.2021
Návrh rozpočtu 2021 svazku Krkonoše - svazek měst a obcí 24.11.2020  06.01.2021
Návrh rozpočtového opatření č. 4 + návrh rozpočtu pro rok 2021 23.11.2020 06.01.2021
Návrh strědnědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Horní Labe 2022 - 2025  23.11.2020   06.01.2021
Pozvánka na 19. ZO 19.11.2020  30.11.2020
Usnesení z 18. zasedání ZO  18.11.2020  17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 16.11.2020  
Pozvánka na 18. ZO 29.10.2020 12.11.2020 
 Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje  19.10.2020  17.12.2020
Nařízení krajské hygienické stanice KHK č.2/2020 13.10.2020  17.12.2020
Informace k provozu úřadu od 12.10.2020 12.10.2020 21.04.2021 
Volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 12.10.2020 12.11.2020
SOHL - zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 07.10.2020 04.01.2021 
SOHL - zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření, RO č.3/2020 07.10.2020  
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR 02.10 - 03.10.2020 - výsledky hlasování v obci Dolní Branná 05.10.2020  12.11.2020
Usnesení  z 17. zasedání ZO 05.10.2020 12.11.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020 02.10.2020  
Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Branná 01.10.2020 23.11.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020 01.10.2020  13.10.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

17.09.2020  7.10.2020
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 17.09.2020 05.10.2020
Pozvánka na 17. ZO 15.09.2020  01.10.2020
Volby ZK 2020 - Vyrozumění o konání školení  14.09.2020 01.10.2020 
Rozpočtové opatření č. 5/2020 11.09.2020  
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Dolní Branná 04.09.2020  
Výzva k podání nabídky - Oprava rozvodů ÚT a ZTI ve stávajícím objektu ZŠ a MŠ Dolní Branná 03.09.2020 17.09.2020 
Pozvánka na 80. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 03.09.2020  17.09.2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2020  12.10.2020
Usnesení  z 16. zasedání ZO  07.08.2020  01.10.2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "REKONSTRUKCE DOMU č.p. 1 Dolní Branná II. etapa"

07.08.2020  03.09.2020
Oznámení o stanovení počtu členů okrskové volební komise v obci Dolní Branná 03.08.2020  12.10.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 03.08.2020  
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 29.07.2020  01.10.2020
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných vet. opatření 23.07.2020  01.10.2020
Pozvánka na 16. ZO 21.07.2020 29.07.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 24/2020 - stanovení přechodné úpravy provozu ve Vrchlabí 01.07.2020 07.08.2020
Usnesení z 15. zasedání ZO 30.06.2020 21.07.2020 
Rozpočtové opatření č. 3/2020 29.06.2020  
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu ve Vrchlabí 23.06.2020 23.07.2020 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe  22.06.2020 17.05.2021
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2019  22.06.2020  17.05.2021 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19a/2020 Úprava - stanovení přechodné úpravy provozu  19.06.2020  23.07.2020 
Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu AZÚR Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK a o konání veřejného projednání 17.06.2020 07.08.2020
Pozvánka na 15. zasedání ZO 16.06.2020  29.6.2020
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - vymezení ohniska nákazy Horní Branná 15.06.2020  23.07.2020
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - vymezení ohniska nákazy Horní Štěpanice 15.06.2020 23.07.2020
Opatření obecné povahy - vydání Změny č. 2 územního plánu Dolní Branná, Územní plán Dolní Branná - Úplné znění po Změně č. 2  08.06.2020  05.08.2020
Pozvánka  na 79. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 08.06.2020 19.06.2020
Návrh závěrečného účtu svazku Krkonoše - svazek měst a obcí za rok 2019 05.06.2020  01.07.2020
Nařízení města Vrchlabí č. 5/2020, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 03.06.2020 22.06.2020 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření - Svazek obcí Horní Labe 01.06.2020 22.06.2020 
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2019 01.06.2020 01.07.2020 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy č. j. SVS/2020/059417-H  22.5.2020 15.06.2020 
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření nebezpečné nákazy č.j. SVS/2020/059322-H 22.5.2020 15.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 19/2020 - stanovení přechodné úpravy provozu 18.5.2020 15.06.2020
Usnesení z 14. zasedání ZO 18.5.2020  03.06.2020
Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami 18.5.2020 15.06.2020 
Schválený závěrečný účet obce Dolní Branná za rok 2019 12.5.2020  
Rozpočtové opatření č. 2/2020 12.5.2020  
Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřích hranic  6.5.2020 08.06.2020 
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce  4. 5. 2020  23.06.2020
Zveřejnění informace o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí oznamovateli k doplnění - "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" 30.4.2020  18.5.2020
Pozvánka na 14. zasedání ZO 29.4.2020   11.5.2020
Zveřejnění informace o veřejném projednání záměru  "Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" 28.4.2020 18.5.2020

Opatření obecné povahy  - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR - 23. dubna 2020

27. 4. 2020  6.5.2020
 Veřejná vyhláška FÚ pro KHK - Daň z nemovitých věcí na rok 2020  22.4.2020 01.06.2020
Zápis do 1. třídy - seznam přijatých dětí 17.4.2020 30.04.2020
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události  14.4.2020  18.5.2020 
Výroční zpráva za rok 2019 9.4.2020 18.5.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Rudník)  8.4.2020  4.5.2020 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.14/2020 (stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce mostu v Rudníku) 6.4.2020 22.4.2020 
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ( hospodaření v lesích) 6.4.2020  22.04.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Vrchlabí  31.3.2020  27.4.2020 
Zveřejnění informace o doplnění dokumentace vlivů záměru "Zařízení na úpravu odpadů v areálu centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na životní prostředí 23.3.2020 14.4.2020 
Usnesení z 13. zasedání ZO 20.3.2020 8.4.2020
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu  18.3.2020 8.4.2020 
Opatření obecné povahy - dočasné znovu zavádění ochrany vnitřích hranic ČR 16.3.2020 6.4.2020 
Lesní hospodářská evidence 11.3.2020 31.3.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob   11.3.2020 31.3.2020 
Záměr na směnu pozemků 9.3.2020  
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Branná za rok 2019 9.3.2020 11.5.2020 
Rozpočtové opatření č. 1/2020 9.3.2020  
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe 04.03.2020 01.06.2020 
Krajská hygienická stanice vydává informační materiál vztahující se k situaci ohledně koronaviru 28.02.2020 20.3.2020 
Pozvánka na 13. zasedání ZO  26.02.2020 04.03.2020
Pozvánka na 78. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 17.2.2020   9.3.2020
Záměr k úpravě dopravního značení na silnici II/295 v obci Dolní Branná směr Studenec 15.01.2020  23.3.2020
Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019 31.12.2019  
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2020 30.12.2019  
Schválený střednědový výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2021-2022 30.12.2019  
Usnesení z 12. zasedání ZO 20.12.2019  17.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2021-2023 19.12.2019  
 Schválený rozpočet obce Dolní Branná na rok 2020 19.12.2019  
Rozpočtové opatření č. 7/2019 19.12.2019  30.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe 16.12.2019 04.03.2020
Pozvánka na 12. zasedání ZO 10.12.2019  19.12.2019
Veřejná vyhláška  - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) 09.12.2019  16.3.2020
Pozvánka na 77. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 28.11.2019  19.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2021-2022 27.11.2019  30.12.2019
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2020 27.11.2019  30.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Branná na roky 2021-2023 27.11.2019  19.12.2019
Návrh rozpočtu obce Dolní Branná na rok 2020 27.11.2019  19.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 22.11.2019  17.2.2020 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 22.11.2019  17.2.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 22.11.2019 17.2.2020 
Usnesení z 11. zasedání ZO 22.11.2019 10.12.2019 
Záměr č.1/2019  22.11.2019  22.5.2020
Krkonoše – svazek měst a obcí – Návrh rozpočtu na rok 2020 22.11.2019 02.01.2020
Svazek obcí Horní Labe - návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2024 19.11.2019   9.3.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - veřejná výzva na obsazení pracovního místa dělnická a obslužná činnost a údržbářské práce včetně řízení motorových vozidel pro obec 15.11.2019  4.12.2019
Pozvánka na 11. zasedání ZO 11.11.2019  19.11.2019 
Rozpočtové opatření č. 6/2019  5.11.2019  19.12.2019
Usnesení z 10. zasedání ZO  1.11.2019 22.11.2019 
Pozvánka na 10. zasedání ZO 17.10.2019 31.10.2019 
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019 07.10.2019 16.12.2019
Usnesení z 9. zasedání ZO 26.09.2019 31.10.2019 
ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019 22.11.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 33/2019 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/295 a III/2953 v k.ú. Dolní Branná 11.09.2019 19.11.2019 
Pozvánka na 9. zasedání ZO 11.09.2019 25.09.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.33/2019, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/295 a III/2953 v k.ú. Dolní Branná 06.09.2019 11.9.2019 
Pozvánka na 76. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 04.09.2019  18.9.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) 30.08.2019 22.11.2019
Vrácení dokumentace vlivů záměru ("zákon EIA") "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na živ.prostředí oznamovateli k doplnění 20.08.2019 22.11.2019
Rozpočtové opatření č. 5/2019 14.08.2019  5.11.2019
Usnesení z 8. zasedání ZO 12.08.2019 26.09.2019 
Pozvánka na 8. zasedání ZO 31.07.2019 12.08.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná" na životní prostředí 12.07.2019  20.8.2019
 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření SOHL - rok 2019 08.07.2019 07.10.2019
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2018 08.07.2019 28.11.2019 
Usnesení ze 7. zasedání ZO 28.06.2019 12.8.2019
Výzva k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu - tisk knihy "Dolní Branná" 27.06.2019 12.08.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 26.06.2019 17.07.2019
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření 24.06.2019  6.9.2019
Pozvánka na 7. zasedání ZO 20.06.2019 28.06.2019 
Pozvánka  na 75. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 12.06.2019 24.06.2019 
Usnesení z 6. zasedání ZO 05.06.2019 24.06.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019 29.05.2019  08.07.2019
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Horní Labe za rok 2018 29.05.2019 08.07.2019 
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3  27.05.2019  13.6.2019
Výsledky hlasování za územní celek Dolní Branná -  volby do Evropského Parlamentu 24. - 25.05. 19 27.05.2019  18.9.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2019 27.05.2019  14.8.2019
Schválený závěrečný účet obce za rok 2018 27.05.2019  14.8.2019
Pozvánka na 6. zasedání ZO 16.05.2019  24.05.2019
Návrh Závěrečného účtu svazku Krkonoše za rok 2018 16.05.2019  8.7.2019
Rozpočtové opatření č. 4/2019 13.05.2019  27.5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu  09.05.2019  27.5.2019
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 03.05.2019  27.5.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 02.05.2019  22.11.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019  25.04.2019 29.05.2019 
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019 24.04.2019 24.06.2019 
Pozvánka na 74. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe dne 23. 04. 2019   10.04.2019 24.04.2019 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Dolní Branná  09.04.2019 09.05.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  04.04.2019  16.05.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového opatření Svazku obcí Horní Labe - rok 2019   01.4.2019  25.4.2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019 20.3.2019  03.05.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 11.3.2019 25.04.2019 
Usnesení z 5. zasedání ZO 4.3.2019 24.04.2019 
Výroční zpráva Obce Dolní Branná za rok 2018 28.02.2019  28.11.2019
Pozvánka na 73. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe 25. 2. 2019  20.3.2019
Pozvánka na 5. zasedání ZO 20. 2. 2019  28. 2. 2019
Usnesení ze 4. zasedání ZO 6.2.2019  4. 3. 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 31.1.2019  20.3.2019
Pozvánka na 4. zasedání ZO 23.1.2019  31.1.2019
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Dolní Branná na roky 2020-2021 2.1.2019  31.01.2019
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Dolní Branná na rok 2019 2.1.2019  31.01.2019
Obecné informace o výsledcích kontrol 31.12.2018  
Usnesení z 3. zasedání ZO 21.12.2018  7.2.2019
Obec Dolní Branná – Schválený rozpočet na rok 2019 a schválený SVR na roky 2020-2022 20.12.2018  02.01.2019
ZŠ Dolní Branná – Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020-2021 14.12.2018  2.1.2019
Pozvánka na 3. zasedání ZO 12.12.2018  20.12.2018
Usnesení z 2. zasedání ZO 10.12.2018  2.1.2019
Obec Dolní Branná – Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020-2022 04.12.2018  20.12.2018
Krkonoše – svazek měst a obcí – Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na další roky 29.11.2018  03.05.2019
Svazek obcí Horní Labe – Pozvánka na jednání výkonné rady 29.11.2018  11.12.2018
Svazek obcí Horní Labe – Návrh rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na další roky 26.11.2018  11.12.2018
Pozvánka na 2. zasedání ZO 23.11.2018   4.12.2018
Usnesení z 1. zasedání ZO  15.11.2018   4.12.2019
Veřejná vyhláška – Veřejné projednání Aktualizace č. 2 Zásad rozvoje Královéhradeckého kraje  12.11.2018   14.1.2019
Pozvánka na ustavující zasedání nového ZO  30.10.2018   12.11.2018
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 4.7.2018  27.05.2019
Publicita projektu - Stavební úpravy hasičské zbrojnice  26.02.2018   
Publicita projektu - Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce 2.1.2018  

Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: