Cena vodného od 1. 1. 2024

      demineralizovan-voda-1-kg.jpg                                           

Zastupitelstvo obce Dolní Branná na svém zasedání dne 13. 12. 2023 schválilo usnesením č. II/3

od 1. 1. 2024 cenu vodného ve výši 52,68 Kč/m3 bez DPH (59 Kč/m3 včetně DPH).

 

Od 1. 1. 2024 dochází k navýšení ceny pitné vody od dodavatele MěVaK Vrchlabí. Obec nakupovala pitnou vodu v roce 2023 za cenu 35,35 Kč bez DPH / 1 m3, od nového roku je cena ve výši 35,93 Kč bez DPH / 1 m3. 

Každoročně obec dotuje vodné ve výši cca 1 mil. Kč bez DPH ročně.  Plně obnovující cena vodného byla vypočítána na 74,51 Kč/1m3 bez DPH.

 


Spolupracujeme:
Image
Image
Image
© 2024 Dolní Branná. Všechna práva vyhrazena. | Přihlásit | Vytvořil: Petr Holman

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek: